Welkom op de wijkpagina van de Gildenwijk!

De Gildenwijk is een aantrekkelijke levendige wijk waar het goed wonen is voor iedereen. Een wijk met verschillende sociaal-culturele en economische achtergronden en uiteenlopende leeftijden. De stad zet in op meer variatie in woningaanbod, kwaliteitsverbetering en verduurzaming.

Speciaal voor de Gildenwijk!

Afvalkalender

Woon je in de Gildenwijk? Pas je profiel aan om hier ook tussen te staan.

Meer pagina's

Organisaties en initiatieven in de Gildenwijk

Meer pagina's