Spelregels vrijwilligers


Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Maak hierover van tevoren duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de inhoud van het werk, werktijden en het aantal uren, begeleiding en scholing, verzekering en onkostenvergoeding. Zet alle afspraken 'op papier'; dt is goed voor de organisatie én de vrijwilliger. Zo'n overeenkomst heeft natuurlijk niet dezelfde betekenis als een arbeidscontract, toch schept het duidelijkheid.
modelovereenkomst_vrijwilligers.docx

Onkostenvergoeding en Belastingdienst

Vrijwilligersorganisaties kunnen u een onkostenvergoeding geven voor de kosten die u gemaakt heeft. Het kan gaan om de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag. Meer informatie over de fiscale regels voor kostenvergoedingen voor vrijwilligers en specifieke regels voor mensen die een (bijstands)uitkering ontvangen vindt u op vrijwilligerswerk.nl en belastingdienst.nl.

Specifieke regels bij uitkering

Ontvangt u een uitkering van Avres of van het UWV en wilt u vrijwilligerswerk gaan doen? Of ontvangt u een vergoeding voor het vrijwilligerswerk dat u doet? Dan bent u verplicht uw consulent of werkcoach hierover te informeren. Er geldt een maximum aan onkostenvergoeding dat u kunt ontvangen zonder dat dit gekort wordt op uw uitkering. Meer informatie vindt u op avres.nl en uwv.nl (onder Vrijwilligerswerk).

Verzekering vrijwilligers

De gemeente Gorinchem wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers binnen de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers in de gemeente zijn daardoor tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Alleen als de schade door het doen of nalaten van een vrijwilliger is ontstaan, is er mogelijk dekking op deze collectieve vrijwilligersverzekering. De vrijwilligersverzekering is namelijk secundair van aard: als u de schade met een andere verzekering kunt terugvragen, gaat die verzekering voor de vrijwilligersverzekering.
Het blijft belangrijk dat een organisatie haar vrijwilligers verzekert, zeker omdat een organisatie ook zelf aansprakelijk gesteld kan worden.

Handige links

Praktische informatie over de collectieve Vrijwilligersverzekering
brochure-verzekeringsoverzicht-vrijwilligers.pdf
Polisvoorwaarden

Verklaring Omtrent Gedrag

Voor bepaalde vacatures kunnen vrijwilligersorganisaties aan hun vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Hiermee kan een organisatie toetsen of de vrijwilliger met justitie in aanraking is geweest. Dit is bijvoorbeeld nodig voor een functie waarin de vrijwilliger met grote geldbedragen te maken krijgt of waar de vrijwilliger met kinderen, ouderen of mensen met een beperking gaat werken. De organisatie waar de vrijwilliger gaat werken geeft aan of een VOG nodig is. Meer informatie over de VOG is te vinden bij Instrumenten voor bestuur.