Instrumenten bestuur


Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Om voor de Regeling Gratis VOG in aanmerking te komen, dient uw vrijwilligersorganisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen. Kijk op de website Regeling Gratis VOG of uw organisatie in aanmerking komt en wat u moet doen.

Preventiebeleid vrijwilligersorganisaties

Een van de voorwaarden voor de Regeling Gratis VOG is dat uw organisatie kan aantonen dat er preventiebeleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken voor minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Denk aan een gedragscode, het instellen van een vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid. Op de websites Regeling Gratis VOG en In Veilige Handen leest u hierover meer.

Cursus In Veilige Handen

Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem biedt op verzoek van organisaties een cursus In Veilige Handen aan. Wilt u meer weten, neem dan met ons op.