Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem

Verzekeringen voor Vrijwilligers

De gemeente Gorinchem wil dat iedereen onbezorgd vrijwilligerswerk kan doen. Daarom heeft zij voor alle vrijwilligers binnen de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten bij
Centraal Beheer. 

Alle vrijwilligers in de gemeente zijn daardoor tijdens het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. Alleen als de schade door het doen of nalaten van een vrijwilliger is ontstaan, is er mogelijk dekking op deze collectieve vrijwilligersverzekering. De vrijwilligersverzekering is namelijk secundair van aard: als u de schade met een andere verzekering (van de organisatie of van de vrijwilliger zelf) kunt terugvragen, gaat die verzekering voor de vrijwilligersverzekering. Het blijft daarom belangrijk dat een organisatie haar vrijwilligers verzekert, zeker omdat een organisatie ook zelf aansprakelijk gesteld kan worden.

Linkjes verzekeringen voor vrijwilligers

verzekeringsoverzicht collectieve Vrijwilligersverzekering
brochure vrijwilligersverzekering
Polisvoorwaarden
Digitaal schadeaangifteformulier


Deel dit bericht!

Meer producten & diensten