Vrijwilligerssteunpunt Gorinchem

Info voor organisaties

Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligers hebben rechten en plichten. Maak hierover van tevoren duidelijke afspraken, bijvoorbeeld over de inhoud van het werk, werktijden en het aantal uren, begeleiding en scholing, verzekering en onkostenvergoeding. Zet alle afspraken 'op papier'; dat is goed voor de organisatie én de vrijwilliger. Zo'n overeenkomst heeft natuurlijk niet dezelfde betekenis als een arbeidscontract, toch schept het duidelijkheid.
modelovereenkomst_vrijwilligers.docx

Onkostenvergoeding en Belastingdienst
Vrijwilligersorganisaties kunnen vrijwilligers een onkostenvergoeding geven voor de kosten die zij hebben gemaakt. Het kan gaan om de werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten of een vast bedrag.
Meer informatie over de fiscale regels voor kostenvergoedingen voor vrijwilligers en specifieke regels voor mensen die een (bijstands)uitkering ontvangen vindt u op vrijwilligerswerk.nl en belastingdienst.nl.

Verzekering
Wilt u meer weten over de verzekeringen voor vrijwilligers? Ga dan naar Vrijwilligersverzekeringen .

Subsidies
Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden voor maatschappelijke organisaties in Gorinchem? Ga naar Subsidies.

Verklaring Omtrent Gedrag
Voor bepaalde vacatures kunnen vrijwilligersorganisaties aan hun vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen. Hiermee kan een organisatie toetsen of de vrijwilliger met justitie in aanraking is geweest. Dit is bijvoorbeeld nodig voor een functie waarin de vrijwilliger met grote geldbedragen te maken krijgt of waar de vrijwilliger met kinderen, ouderen of mensen met een beperking gaat werken. De organisatie waar de vrijwilliger gaat werken geeft aan of een VOG nodig is. 

Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag
Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Om voor de Regeling Gratis VOG in aanmerking te komen, dient uw vrijwilligersorganisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen. Een van die voorwaarden is dat uw organisatie kan aantonen dat er preventiebeleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken voor minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Denk aan een gedragscode, het instellen van een vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid. Meer hierover leest u op Regeling Gratis VOG en In Veilige Handen.


Deel dit bericht!

Meer producten & diensten