Participatie


Als de gemeente samen met haar inwoners aan de slag wil…..

Dat heet officieel “uitvoering geven aan het Participatiebeleid”. Wij zijn inwoners die de gemeente kritisch volgen op de uitvoering daarvan. Wij zijn van mening dat de gemeente in veel gevallen het participatieproces beter zou kunnen doen. Daarover gaan wij met de gemeente in overleg met gevraagd en ongevraagd advies. Speelt er wat in uw buurt, dan proberen we te bereiken dat de gemeente met haar inwoners samen aan de slag gaat. Soms is een enquête genoeg, maar soms kan een plan beter met inwoners uitgewerkt worden. Dat zorgt ook voor meer draagvlak bij de uitvoering. Wij kijken dus hoe de gemeente het proces van “samen met inwoners” inhoud geeft. 

Projecten met Participatie:

- Speelplekken

De uitvoering van het Speelruimteplan (Speelruimteplan Gorinchem 2018-2027.pdf), waarbij alle speelplekken bekeken en verbeterd worden, loopt gestaag door. De werkgroep speelplekken van de gemeente benaderd hierbij standaard de omwonenden! Prima dus.

Momenteel is in Wijdschild en Laag Dalem de inventarisatie gaande. De locaties van de speelgelegenheden zijn:In december is een brief uit naar de inwoners van een deel van Wijdschild en een deel van Laag Dalem. Het gaat hier om het vervolgproces van de (her)inrichting van speelplekken.

Momenteel is het project in de wachtststand gezet vanwege COVID19. Zodra het mogelijk is wordt met een grote groep belangstellenden verder gesproken over de inrichting van het gebied.

20201201 - Brief speelplek Schans.pdf