Openbare Ruimte


Onze klankbordgroep hoort vaak van onze inwoners klachten waar de gemeente mee aan de slag moet gaan. Vaak gaat het om signalen uit de wijk over groen, straatwerk, reiniging e.d.. Wij volgen het proces van afhandeling door de gemeente. En we maken met de gemeente afspraken als zaken niet tot een oplossing komen. 

De communicatie over dit onderwerp is per 19 december 2022 gestopt.