Communicatie


Wat wij doen willen we delen met onze wijkbewoners. Communicatie is voor iedereen erg belangrijk.

Als aanspreekpunt voor de gemeente willen we geïnformeerd worden over de plannen die de gemeente heeft. En we willen dat betrokken inwoners daarop de gelegenheid krijgen een reactie te kunnen geven. Dat kan en moet beter. Wij denken dat het platform van SamenGorinchem.nl hiervoor een goed uitgangspunt biedt.  Wij gaan dit de komende tijd verder uitwerken.