Communicatie


Wat wij doen willen we delen met onze wijkbewoners. Communicatie is voor iedereen erg belangrijk.

Als aanspreekpunt voor de gemeente willen we geïnformeerd worden over de plannen die de gemeente heeft. En we willen dat betrokken inwoners daarop de gelegenheid krijgen een reactie te kunnen geven. Dat kan en moet beter. Wij denken dat het platform van SamenGorinchem.nl hiervoor een goed uitgangspunt biedt.  

Conclusie: Dit punt is met de gemeente na al die jaren niet meer goed van de grond gekomen. Wij werden onvoldoende geïnformeerd ondanks de inspanningen van de wijkcoördinator. Het gevoel van het "trekken aan een dood paard" was hier aan de orde. Ook voelen wij ons in het algemeen niet geaccepteerd door de ambtelijke organisatie.

Leest u onze opheffingsbrief onder de kop "Wat doet de klankbordgroep" onder punt 3.