De klankbordgroep is een burgerinitiatief die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. Het doel is om actief wijkbelangen te vertegenwoordigen. De Klankbordgroep Oost-Gorinchem behartigt de belangen van de inwoners v...
Lees meer
Irenelaan 36
4213CR Dalem
0651680796

Berichten