De klankbordgroep is een burgerinitiatief die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geeft. Het doel is om actief wijkbelangen te vertegenwoordigen. De Klankbordgroep Oost-Gorinchem behartigt de belangen van de inwoners v...
Lees meer