De cliëntenraad van Huisarts en Zorg vertegenwoordigt de belangen van de patiënten in de regio. De vijf leden brengen wensen, meningen en ideeën van patiënten naar voren in het overleg met de directie van Huisarts en Zorg. Di...
Lees meer
Banneweg 57
4204AA Gorinchem
0183 - 64 64 15