Bijeenkomst "rouw" voor naasten van NAH getroffenen

Mantelzorgsteunpunt

Details

Dinsdag 30 januari 2024 van 13:00 tot 15:00 uur
Afgelopen
Dukatenplein 2, Gorinchem

Bijeenkomst voor naasten van NAH getroffenen in samenwerking met NAH vraagwijzer

Bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij het proces dat je doorloopt als je getroffen wordt door NAH en hun naasten. De gevolgen en impact van NAH voor de getroffene en zijn/haar naasten in het dagelijks leven kan in meer of mindere mate heel ingrijpend zijn. Het gaat niet alleen om verlies van lichamelijk en cognitief functioneren, maar ook om verlies van werk, van je mobiliteit, je zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Het betreft een rouwproces.

Rouwproces

Het rouwproces omvat 5 fases. De een doorloopt alle fases van het rouwproces en de ander blijft wellicht in een fase hangen. Om verder te komen zal het hersenletsel en de gevolgen daarvan geaccepteerd dienen te worden. Een heel proces die iedereen op zijn/haar eigen manier en tempo doorloopt. In de bijeenkomst word4 besproken wat rouw is en hoe ermee om te gaan. D.m.v. deze bijeenkomst hopen wij je hier handvatten voor aan te reiken.

Aanmelden is noodzakelijk en kan dmv het sturen van een mail naar: of te bellen naar 0183-659540

Locatie: Wijkcentrum Rozenobel, Dukatenplein 1

Datum: 30 januari 2024

Tijd:13:00-15:00 uur

Wijk
Binnenstad, Dalem, Gildenwijk, Haarwijk, Hoog-Dalem, Laag-Dalem, Lingewijk, Stalkaarsen, Wijdschild, Omstreken
Voor wie
Jongeren, Volwassenen, Senioren
Waarover
Gezondheid, Ontmoeten, Onderwijs / educatie / voorlichting
Wat
(Netwerk)bijeenkomst, Presentatie / lezing / onderzoek

Over de organisator

Mantelzorgsteunpunt
Zorgt u langere tijd en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vrie...... Lees meer